U sadašnjem međunarodnom okruženju, kada su tradiconalne trgovinske i ekonomske veze, kao i logistički lanci uništeni, inicijativa Rusije da se formira široko evroazijsko partnerstvo ima posebno značenje, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin, obraćajući se video linkom učesnicima Evroazijskog ekonomskog foruma u Biškeku.

Velika Evroazija je, bez preterivanja, veliki civilizacijski projekat, a osnovna ideja je da se stvori zajednički prostor za ravnopravnu saradnju svih regionalnih rganizacija, rekao je Putin, prenosi Tas.

Prema njegovim rečima, cilj velikog Evroazijskog partnerstva je menjanje političke i ekonomske arhikteture i ono treba da bude garant stabilnosti i prosperiteta čitavnog kontinenta, uzimajući u obzir razliku u modelima razvoja, kao i u kulturama i tradicijama svih naroda.

Generalno, možemo govoriti o sklapanju novih sporazuma koji će dodatno razvijati i dopunjavati pravila Svetske trgovinske organizacije, kazao je Putin.

On je istakao da Evroazijske integracije nisu povezane sa trenutnom situacijom, već su odraz stava Rusije da je najveći prioritet razvoj odnosa sa direktnim, prirodnim susedima koji će voditi zajedničkoj ekonomji, koja je još u okvirima Sovjetskog Saveza.

Putin je ukazao da Rusija ne želi da ostane izvan tehnološkog napetka razvijenih ekonomija, iako žele da je istisnu odatle, i poručio je da je to u savremenom svetu nemoguće i da on koji to pokušavaju sebi nanose štetu.

Sve je više zemalja u svetu koje žele da vode nezavisnu politiku i nijedan “svetski žandarm” neće moći da zaustavi taj globalni proces, a nadam se i da će shvatiti da je to apsolutno beznadežno, rekao je Putin.