Desilo se da hljeb bude star 7 dana, ali nikad nisam bila ljuta što nema: Slađa Allegro o djetinjstvu! – B Portal
Zanimljivosti

Desilo se da hljeb bude star 7 dana, ali nikad nisam bila ljuta što nema: Slađa Allegro o djetinjstvu!

Mlada folk pjevačica Slađa Alegro odrasla je sa mlađim sestrom uz djecu i baku jer su roditelji morali mnogo raditi. Mnogo lijepih upomena je već za njih dvoje, bili su veoma veseli ljudi i nikada na nju nisu galamili.

Baka je svuda sa sobom vodila ali je i Slađa bila mirna djevočica i svoje tajne je dijelila sa roditeljima. Slađa je ejdnom prilikom priznanja imala u teškim periodima u djetinjstvu jer se dešavalo kada nisu imala hranu. Za vrijeme bombardovanja jedva je bilo da se ima šta jesti, nije marilo za pacijente ili ruksakom najvažnija je bila hrana.

Hljeb je nekada stajao po pet dana, ali ipak nije bio ljuta što nije jer je takva vrema drugačije bila živjela. U djetinjstvu nisu bile važne materijalne stvari jer se živjelo od igara, ljubavi i pjesama.

Oglasi – Advertisement