U ovom članku se radi o šest šibica koje prave dva trokuta. Vaš zadatak je da od njih napravite četiri trokuta, ali smijete da pomjerite samo dvije šibice.

Ovu mozgalicu možete pronaći u knjizi “Can You Solve My Problems” Alexa Bellosa koji je skupio “125 zagonetki iz posljednjih dvije hiljade godina.”

Ako ne shvatate koje dvije šibice treba da pomjerite, mi ćemo da vam damo malu pomoć. Dobro je da znate da ključ leži u tome da se šibice mogu preklapati, ali i tada je potrebno da se dobro razmisli kako bi došli do rješenja.

Sada pokušajte sami da riješite ovaj zadatak. Pogledajte sliku i dobro se skoncentrišite. Da li ste uspjeli da riješite? Ako niste mi ćemo da vam pomognemo, rješenje možete da pogledate ispod, ali prije nego što pogledate, pokupajte još jednom da samostalno riješite. Ako i tada ne uspijete, onda pogledajte rješenje i shvatite šta ste radili pogrešno.